Home » Cadastru » Intabulare Terenuri » Alipire/Dezlipire/Lotizari

Alipire / Dezlipire / Lotizari

Alipire, este operatiunea prin care 2 sau mai multe loturi vecine devin unul singur.

Dezlipire / Lotizare este operatiunea prin care un teren este impartit in 2 sau mai multe loturi. In general aceasta operatiune se efectueaza in cazul in care proprietarul/proprietarii doresc sa iasa din indiviziune sau doresc instrainarea unei parti din respectivul imobil.

Operatiunile de alipire / dezlipire se pot realiza doar in cazul in care imobilul afectat de aceste operatiuni, are numar cadastral si a fost intabulat in cartea funciara.
 

Acte necesare

 • Cerere de solicitare informatii si conventie
 • Cerere de receptie pentru dezlipire/alipire
 • Extras carte funciara pentru informare
 • Declaratie pe propria raspundere cu privire la identificarea imobilului
 • Descriere lucrari Topo
 • Datele masuratorilor topo/geodezice
 • Calcul suprafete
 • Descrierea topo ale punctelor noi din reteaua de sprijin
 • Plan de amplasament si delimitare a imobilului cu propunere de alipire/dezlipire
 • Plan de amplasament si delimitare pentru fiecare imobil care rezulta din alipire/dezlipire
 • Dovada platii tarifelor pentru receptie si inscriere in cartea funciara
 • In cazul in care se doreste alipirea/dezlipire a mai mult de 2 loturi este necesara o copie legalizata a certificatului de urbanism eliberat de Primarie

Termen de avizare documentatie de catre Oficiul de Cadastru:
9 zile lucratoare (regim normal) sau 3 zile lucratorare (regim urgenta)
 

Tarif receptie: 60 lei / imobil rezultat