Home » Cadastru » Intabulare Constructii » Apartamentare

Apartamentare

Reprezinta operatiunea de atribuire a numarului cadastral si inscriere in cartea funciara al unui apartament situat intr-un imobil care este evidentiat in cartea funciara.

Acte necesare

  • Cerere de solicitare informatii si conventie
  • Declaratie pe propria raspundere cu privire la identificarea imobilului
  • Copii legalizate, acte de proprietate (contract de vanzare cumparare, certificat de mostenitor, act de donatie, titlu de proprietate, contract de construire etc.)
  • Certificat fiscal  eliberat de catre Circa Financiara ale primariilor
  • In cazul cumpararii in rate, contractul de imprumut si dovada achitarii integrale (copie legalizata)


Termen de avizare documentatie de catre Oficiul de Cadastru: 21 zile lucratoare (regim normal) sau 7 zile lucratorare (regim urgenta)

Taxa oficiul de cadastru, inscriere constructii: 60 lei + 0,05% din valoare impozabila