Home » Consultatii Tehnice / Juridice » Certificat Fiscal

Certificat de Atestare Fiscala

Cerificatul Fiscal este o piesa  la dosar, fara de care nu se poate realiza o documentatie cadastrala.

Certificatul este eliberat de Primarii / Directia Taxe si Impozite in raza caruia se afla imobilul, unde s-au achitat taxele si impozitele aferente imobilului.

Certificatul va fi eliberat pe baza urmatoarelor documente:

  • copia dupa declaratia de ROL fiscal
  • cererea tip
  • taxa de inscriere, timbru fiscal

Nu se poate elibera un Cerificat Fiscal fara sa obtineti ROL-ul fiscal pentru casa sau terenul detinut.

Pentru un teren, deschiderea ROL-ului este mai simple, iar pentru constructie, de regula, sunt necesare urmatoarele documente:

  • contractul de vanzare-cumparare a terenului, in original plus o copie
  • autorizatia de construire, in original plus o copie
  • procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor, in original plus o copie
  • declaratia tip

CertificatuI Fiscal obtinut este valabil 30 de zile de la data eliberarii.