Home » Consultatii Tehnice / Juridice » Inscrieri in Cartea Funciara

Acte necesare pentru efectuarea unor inscrisuri in Cartea Funciara

Cartea Funciara  cuprinde evidenta exacta a imobilelor, a proprietarilor si dovedeste existenta dreptului real inscris care se transmit, se constituie, se modifica sau care, dupa caz, se sting si se radiaza, ca urmare a actelor si faptelor juridice referitoare la un bun imobil.

In cartea funciara se mai inscriu, sau, dupa caz, se radiaza si alte raporturi juridice, drepturi personale, interdictii, incapacit─âti si litigii judiciare in legatura cu bunul imobil. Mai jos insiram actele necesare care se depun la Cartea Funciara in vederea inscrierii unor drepturi sau fapte juridice referitoare la imobil.

Acte necesare pentru intabularea unui teren

 • Documentatia cadastrala
 • Actele de proprietate ale imobilului (contract de vanzare-cumparare, mosteniri...)
 • Certificat Fiscal pentru Cadastru si Intabulare obtinut de la Administratia Financiara
 • Acte de indentitate ale proprietarului/proprietarilor
 • Cerere tip completata si semnata de proprietar
 • Declaratie privind limitele proprietatii pentru care se executa masuratorile
 • Cerere de inregistrare in Cartea Funciara
 • Dovada achitarii tarifului

Acte necesare pentru intabularea unei constructii

 • Documentatia cadastrala
 • Actele de proprietate ale imobilului (contract de vinzare-cumparare, mosteniri...)
 • Certificat Fiscal pentru Cadastru si Intabulare obtinut de la Administratia Financiara
 • Acte de indentitate ale proprietarului/proprietarilor
 • Cerere tip completata si semnata de proprietar
 • Declaratie privind limitele proprietatii pentru care se executa masuratorile
 • Cerere de inregistrare in Cartea Funciara
 • Dovada achitarii tarifului

Acte necesare eliberarii extrasului de Carte Funciara pentru informare

 • Cerere tip
 • Dovada achitarii tarifului

Acte necesare eliberarii unui extras de Carte Funciara pentru autentificare

 • Cerere tip intocmita de notarul public, semnata si de proprietarul imobilului
 • Dovada achitarii tarifului.
  Se elibereaza numai notarului public!

Acte necesare pentru reconstituirea cartilor funciare

 • Cerere tip
 • Declaratie notariala din partea proprietarilor din care sa rezulte ca situatia juridica a imobilului prezentata in vederea reconstituirii este cea reala
 • Un extras de carte funciara eliberat anterior cu ultima situatie cunoscuta a proprietatii sau actul de dobandire
 • Certificat fiscal de la primaria locala
 • Dovada achitarii tarifului

Acte necesare eliberarii copiilor dupa cartile funciare, conforme cu originalul

 • Cerere tip
 • Dovada achitarii tarifului

Acte necesare eliberarii copiilor dupa actele aflate in arhiva de Carte Funciara

 • Cerere tip
 • Dovada achitarii tarifului

Acte necesare pentru inscrierea actelor de dezmembrare/ apartamentare / alipire

 • Cerere tip
 • Documentatia cadastrala
 • Act de dezmembrare/ apartamentare/ alipire
 • Dovada achitarii tarifului

Acte necesare pentru schimbarea/notarea adresei administrative in Cartea Funciara

 • Cerere tip
 • Adeverinta de la primarie din care sa rezulte corelarea intre nr. cad. si adresa administrativa
 • Dovada achitarii tarifului

Acte necesare pentru notarea contractelor de inchiriere

 • Cerere tip
 • Contract de inchiriere incheiat pe o perioada mai mare de 3 ani, care sa cuprinda si identificarea imobilului
 • Dovada achitarii tarifului

Acte necesare intabularii dreptului de concesiune

 • Cerere tip
 • Contract de concesiune
 • Dovada achitarii tarifului

Acte necesare radierii ipotecii si a interdictiei de instrainare si grevare

 • Cerere tip
 • Declaratia creditorului/adresa Bancii creditoare din care sa rezulte in mod explicit consimtamantul acestuia la radierea ipotecii si a interdictiei de instrainare si grevare, cu identificarea imobilului

Actele necesare pentru notarea litigiilor in Cartea Funciara

 • Cerere tip
 • Copie dupa actiunea inregistrata la instanta judecatoreasca cu indicarea numarului de dosar sau certificat de grefa care sa identifice imobilul cu numarul cadastral, numarul de Carte Funciara si localitate
 • Dovada achitarii tarifului

Actele necesare pentru notarea somatiei de plata in Cartea Funciara

 • Cerere tip
 • Somatia emisa de executorul judecatoresc in dosarul executional
 • Procesul verbal de identificare a bunurilor imobile
 • Dovada achitarii tarifului

Acte necesare pentru schimbarea denumirii societatii, fuziune/absorbtie

 • Cerere tip
 • Actul aditional incheiat cu respectarea formelor prescrise de lege, cu dovada inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului sau incheierea judecatorului delegat la Oficiul Registrului Comertului
 • Certificatul de inmatriculare – copie legalizata
 • Dovada achitarii tarifului

Acte necesare pentru radierea dezmembramintelor dreptului de proprietate (uz, uzufruct, habitatie, servitute, superficie)

 • Cerere tip
 • Actul prin care se justifica radierea – copie legalizata
 • Dovada achitarii tarifului

Acte necesare pentru inscrierea actelor de adjudecare

 • Cerere tip
 • Actul de adjudecare care sa identifice imobilul prin numarul topografic/cadastral si numarul de Carte Funciara/localitate
 • Certificat Fiscal cu valoarea de impozitare
 • Dovada achitarii tarifului

Actele necesare pentru inscrierea hotararilor judecatoresti

 • Cerere tip
 • Hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila si expertiza care face parte integranta din hotararea judecatoreasca, dupa caz. in situatia in care au fost exercitate caile de atac, se vor anexa toate hotararile judecatoresti pronuntate in cauza respectiva
 • Dovada achitarii tarifului

Acte necesare pentru intabularea dreptului de ipoteca

 • Cerere tip
 • Contract de ipoteca
 • Dovada achitarii tarifului

Acte necesare pentru intabularea dreptului de proprietate dobandit prin mostenire

 • Cerere tip
 • Certificatul de mostenitor
 • Dovada achitarii integrale a tarifului