Home » Cadastru » Intabulare Constructii

Intabulare Constructii

Inscirerea in Cartea Funciara a unei constructii noi.
Se poate efectua doar daca terenul pe care s-a edificat noua constructie are numar cadastral si a fost intabulat in cartea funciara.

Acte necesare

 • Cerere de solicitare informatii si conventie
 • Cerere de receptie si inscriere
 • Descriere lucrari Topo
 • Datele masuratorilor topo/geodezice
 • Calcul suprafete
 • Descrierea topo ale punctelor noi din reteaua de sprijin
 • Extras de carte funciara pentru informare
 • Autorizatie de construire original sau copie legalizata
 • Proces verbal de receptie la finalizarea lucrarilor, original sau copie legalizata
 • Certificat fiscal pe care sa apara constructia si valoarea de impozitare a acesteia
  (se elibereaza de catre Circa Financiara ale primariilor)
 • Copie cadastru aferenta terenului pe care se afla constructia
 • Dovada platii tarifelor pentru receptie si inscriere in cartea funciara


Termen de avizare documentatie de catre Oficiul de Cadastru:
15 zile lucratoare (regim normal) sau 5 zile lucratorare (regim urgenta)

 

Taxa inscriere constructii: 60 lei + 0,05% din valoare impozabila