Home » Cadastru » Intabulare Constructii » Numar Postal

Numar Postal

Pentru obtinerea avizului de numar postal, expertul cadastral intocmeste documentatia tehnica care este avizata de catre Oficiile de Cadastru si Publicitate Imobiliara (O.C.P.I.)
 

In baza acestei documentatii tehnice avizate, dar si a altor documente solicitate,  Primariile vor elibera certificatul de numar postal.
 

Aceasta procedura este necesara atunci cand numarul postal din acte nu corespunde cu cel din documentatiile cadastrale, sau in urma operatiunii de parcelare atunci, cand nu exista numar postal pe parcela existenta.