Home

PUG-PUZ-PUD

PUG/PUZ/PUD -  planuri urbanistice, a caror suport grafic este oferit de hartile si planurile topografice.

Planul Urbanistic General (PUG) este un proiect care face parte din programul de amenajare a teritoriului si de dezvoltare a localitatilor.

Planurile Urbanistice Generale cuprind analiza, reglementarile si regulamentele locale de urbanism, pentru intreg teritoriul administrativ al unitatii de baza (suprafete din intravilan, cat si din extravilan). PUG-ul stabileste normele generale, pe baza carora se elaboreaza apoi in detaliu, la scara mai mica, PUZ-urile si PUD-urile.

Planul Urbanistic Zonal (PUZ) este un proiect care are caracter de reglementare specifica detaliata a dezvoltarii urbanistice a unei zone din localitate (acoperind toate functiunile: locuire, servicii, productie, circulatie, spatii verzi, institutii publice, etc.) si asigura corelarea dezvoltarii urbanistice complexe a zonei cu prevederile PUG-ului localitatii din care face parte.

Prin PUZ se stabilesc obiectivele, actiunile, prioritatile, reglementarile de urbanism (permisiuni si restrictii) necesare, a fi aplicate in utilizarea terenurilor si conformarea constructiilor din zona studiata.

Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) reprezinta de fapt documentatia aferenta Planului Urbanistic General (PUG) si Planului Urbanistic Zonal (PUZ), explicand si detaliand continutul acestora.

 PUD-ul reprezinta documentatia prin care se asigura conditiile de amplasare, dimensionare, conformare si servire edilitara, a unuia sau a mai multor obiective, pe o parcela, in corelare cu functiunea predominanta si vecinatatiile imediate. Este de fapt documentul consultat de comisia de urbanism atunci cand este cerut un Certificat de Urbanism sau o Autorizatie de Construire.