Home » Consultatii Tehnice / Juridice » Scoaterea din Circuitul Agricol

Documentatii pentru scoaterea din circuitul agricol

Reprezinta operatiunea prin care o suprafata dintr-un teren este scoasa din circuitul agricol, in vederea schimbarii destinatiei.

Acte necesare

Documentatia pentru obtinerea aprobarii de scoatere din circuitul agricol a terenurilor situate in intravilan, aprobate prin PUG si PUZ sau, a terenurilor aflate in extravilan, presupune urmatoarele:

Obtinerea  avizul A.N.I.F. (Administratia Nationala a Imbunatatirilor Funciare)

Avizul A.N.I.F. este obtinut de catre proprietar pe baza unui dosar intocmit de o societate autorizata.

Continutul dosarului:

 • Certificat de urbanism
 • Extras de carte funciara
 • Acte proprietate
 • Documentatie cadastrala
 • Copie BI/CI
 • Plan de situatie pentru imobilul propus pentru scoaterea din circuitul agricol
 • Plan de incadrare in zona
 • Schita cu amplasamentul propus al obiectivului pe care se evidentiaza suprafetele solicitate pentru scoaterea din circuitul agricol

 Depunerea documentatiei la Oficiul de Cadastru si la  Directia pentru Agricultura

( pentru obtinerea avizului final de scoatere din circuitul agricol)

Pentru terenurile din extravilan sunt necesare urmatoarele acte:

 • Documentatia pentru incadrarea terenului in clasa de calitate (se elibereaza de catre Oficiul Judetean pentru Studii Pedologice si Agrochimice)
 • Copie dupa dovada platii taxei catre Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala
 • Avizul de principiu favorabil al consiliului local pentru extinderea extravilanului

Daca documentatia de scoatere din circuitul agricol se realizeaza in vederea edificarii unor constructii care necesita obtinerea autorizatiei de construire, trebuie ca terenul  scos din circuitul agricol sa fie trecut in intravilan.

De aceea recomandam pentru evitarea anumitor probleme, ca terenul sa fie intial trecut din extravilan in intravilan, si ulterior scos din circuitul agricol, deoarece exista posibilitatea ca raspunsul Consiliului Judetean de extindere a intravilanului sa fie negativ si astfel documentatia pentru scoatere din circuitul agricol sa fie facuta inutil.