Home » Cadastru » Intabulare Terenuri » Trasari Limite de Proprietate

Trasare limite de proprietate

Este operatiunea de marcare a limitelor proprietatii (intarusare).
 

Aceasta se  face  in cazul in care pentru respectivul teren exista documentatie cadastrala cu inventar de coordonate.
 

 In cazul in care inventarul de coordonate lipseste, acesta se poate obtine de catre executant, de la Oficiile de Cadastru.
 

Daca documentatia cadastrala a fost executata intr-un sistem local de proiectie, trasarea se poate executa doar dupa ce se intocmeste o documentatie de actualizare a numarului cadastral (pentru determinarea coordonatelor, punctelor de pe contur intr-un sistem de proiectie oficiala). Materializarea punctelor pe teren se face utilizand tarusi metalici, de lemn sau borne de beton in functie de cerintele beneficiarului. Procesul de trasare a limitelor cadastrale se incheie cu eliberarea unui proces verbal de trasare.