Home » Cadastru

Cadastru

Din latinul Capitum-Registra = Cadastru este una  dintre   interpretarile privind provenienta cuvantului.

Cadastrul este sistemul unitar si obligatoriu de evidenta      tehnica, economica si juridica a tuturor imobilelor de pe un teritoriu administrativ.

Entitatile de baza ale acestui sistem sunt parcela, constructia si proprietarul.

Functia tehnica a cadastrului se realizeaza prin determinarea, pe baza de masuratori, a pozitiei configuratiei si marimii suprafetelor parcelelor si constructiilor pe destinatii, categorii de folosinta si pe proprietari.

Functia economica evidentiaza elementele tehnice necesare stabilirii valorii de impozitare a imobilelor si calcularii impozitelor asupra veniturilor realizate din tranzactii imobiliare.

Functia juridică se realizeaza prin identificarea proprietarului pe baza actului de proprietate si prin inscrierea in Cartea Funciara.

Sistemul de evidenta al cadastrului are ca finalitate inscrierea in registrul de publicitate imobiliara in Cartea Funciara.

Cartea Funciara este un registru public din România, care cuprinde evidenta juridica integrala si exacta a imobilelor, proprietatea persoanelor fizice, juridice, din aceeasi localitate.

Cartea Funciara dovedeste existenta dreptului real inscris, in folosul persoanei care a dobandit sau constituit cu buna-credinta un drept real imobiliar, cat timp nu se dovedeste contrariul.

Sunt evidentiate drepturi reale care se transmit, se constituie, se modifica, sau care, dupa caz, se sting si se radiaza, ca urmare a actelor si faptelor juridice referitoare la un bun imobil.

In Cartea Funciara se mai inscriu, sau, dupa caz, se radiaza si alte raporturi juridice, drepturi personale, interdictii, incapacităti si litigii judiciare in legatura cu bunul imobil.

Sistemul actual de management al cărtilor funciare – pe baza căruia se derulează circulatia documentelor oficiale si a informatiilor privind bunurile imobiliare – conferă sigurantă tranzactiilor imobiliare in conformitate cu legislatia Europeana.